Dane ewidencyjne (słownikowe)
Kartoteki zbiór wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Każdy kontrahent zawiera informację o danych teleadresowych, punktach poboru, umowach, oraz wszystkie informacje rozliczeniowe
Punkty poboru jest to rejestr wszystkich punktów poboru energii elektrycznej przypisanych do kontrahentów. W punkcie poboru znajdziemy informacje o przypisanych do niego licznikach
Umowy funkcjonalność pozwalająca w prosty sposób skonfigurować naliczenia u konkretnego kontrahenta, oraz za pomocą uprzednio przygotowanego wzoru umowy umożliwia jej wydrukowanie bezpośrednio z programu
Licznik znajdziemy tu podstawowe informacje o danym liczniku takie jak: model, data legalizacji, rok produkcji. Na liczniku zapisana jest tak że cała historia wskazań, opłaty jakie na ich podstawie są naliczane. Jest również możliwość tworzenia podliczników
Dokumenty
Faktury funkcjonalność umożliwiająca wystawianie faktur z poziomu biura obsługi jak i przez inkasenta
Wyciągi Bankowe rejestr wyciągów bankowych wprowadzonych do systemu
Wpłaty przyjmowanie wpłat i rozliczanie konkretnych dokumentów. Jest tez możliwość seryjnego księgowania wpłat dzięki połączniu z systemem bankowym
Wezwania generowanie wezwań do zapłaty na podstawie niezapłaconych faktur, a tak że innych pism wysyłanych do kontrahentów
Noty odsetkowe nota odsetkowa jest wystawiana automatycznie po przyjęciu wpłaty na dokument, którego termin płatności już upłynął
Zwroty funkcjonalność pozwalająca na zwrot wpłaconych środków
Umorzenia funkcjonalność pozwalająca na rozliczenie dokumentu bez uprzedniej wpłaty
Zestawienia
Należności
Salda
Raporty specjalne